Piotr Piasecki

Piotr Piasecki

DAC_Piotr_Piasecki

Ekspert zarządzania i przywództwa, konsultant, trener. Jest współtwórcą i prezesem POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH. Jest wykładowcą Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE). Od 2001 związany ze stowarzyszeniem MATRIK gdzie min. zrealizował programy rozwoju konsultantów i trenerów zarządzania. Współpracuje z wieloma instytucjami otoczenia biznesu i edukacji min. z POLSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Zrealizował szereg inicjatyw badawczych i popularyzatorskich związanych z popularyzowaniem idei „lifelong learning”, dotyczących rozwoju i szkoleń oraz zarządzania zmianą. Opracował autorską koncepcję „Kapitalnej firmy”, modelu kompetencji liderów zmiany oraz koncepcję „Przywództwa 7 planet”. Na co dzień tworzy i realizuje programy doradcze i szkoleniowe dla firm min. w zakresie planowania strategicznego, zarządzania, doskonalenia umiejętności menedżerskich i przywódczych, budowania zespołów. Jest akredytowanym konsultantem INSIGHTS DISCOVERY.Studiuj coaching