Aleksandra Glinka (Kuźniak)

Aleksandra Glinka (Kuźniak)

DAC_Aleksandra_Glinka_Kuzniak

Ekspert ds. rozwoju psychologicznego i strategicznego osób i firm, psycholog zarządzania

Psycholog i menedżer czerpiąca swoje doświadczenia z kierowania branżowymi organizacjami zawodowymi, zarządzania grupą kapitałową firm biznesowych, zarządzania projektami szkoleniowo-konsultingowymi i realizowania wielomilionowych projektów edukacyjnych i rozwojowych oraz kierowania kilkudziesięcioosobowymi zespołami eksperckimi i pracowniczymi w firmach biznesowych i organizacjach pozarządowych. Jest właścicielem firmy konsultingowej Synergia Management (www.grupasynergia.com).

Od 10 lat pracuje z firmami i organizacjami jako psycholog, doradca biznesowy, facylitator procesów strategicznych, trener i coach, a także z osobami indywidualnymi w ramach swojej praktyki psychologiczno-coachingowej. Specjalizuje się w rozwoju psychologicznym i strategicznym osób i firm, a w szczególności w opracowywaniu strategii biznesowych i rozwojowych, facylitowaniu procesów rozwojowych i strategicznych, diagnozie organizacyjnej i psychologicznej, profesjonalnym rozwoju trenerów i menedżerów oraz w tematach związanych z przywództwem w biznesie, odpornością psychiczną, efektywnością osobistą i zawodową oraz work/life balance i corporate weallness. W obszarze coachingu specjalizuje się w coachingu strategicznym, zarządczym, kariery i life balans.

Od 2012 roku jest związana z Wyższą Szkołą Europejską jako wykładowca – praktyk oraz pełni funkcję opiekuna merytorycznego studiów I i II stopnia z Psychologii oraz studiów podyplomowych Psychologia w biznesie oraz Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego. Jest Liderem merytorycznym konferencji „Digital Age Coaching – leadership i empowerment  w organizacji”.

******************************************************

Podczas Digital Age Coaching prowadzi Panel Dyskusyjny pt. „Dylematy etyczne i biznesowe wdrażania coachingowych rozwiązań w organizacji”.

Coaching to działanie, które dotyka zarówno sfery zawodowej jaki i osobistej człowieka. Przestrzeń firmy i celów biznesowych z przestrzenią prywatną i osobistą pracowników nie zawsze jest łatwa do pogodzenia. W dyskusji panelowej przyjrzymy się wdrażaniu konkretnych rozwiązań coachingowych w organizacjach z obu stron – zarówno celów biznesowych firmy jak i osobistych celów pracowników oraz pokażemy korzyści i dylematy etyczne czy biznesowe jakie stosowane rozwiązania mogą powodować.

******************************************************

 

Więcej:
LinkedIn: http://pl.linkedin.com/pub/aleksandra-kuźniak/47/299/743/

GoldenLine: http://www.goldenline.pl/aleksandra-anna-kuzniak/Studiuj coaching