dr Grażyna Urbanik-Papp

dr Grażyna Urbanik-Papp

DAC_Grazyna_Urbanik_Papp_male

Akredytowany coach ICF (poziom ACC), posiada Certyfikat Trenerski przyznany przez Thames Valley University , PRINCE II Foundations w zakresie zarządzania projektami oraz certyfikat w zakresie konsultingu systemowego dla organizacji (Advisio).

Uczyła się coachingu  m.in. od : Merlin Atkinson, Jenny Rogers,  Richarda Hiams. Odpowiada za program coachingowy studiów podyplomowych Coach i Trener-partner w rozwoju realizowanych w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Łączy doświadczenie w pracy dla biznesu z pasją do poznawania psychologii ludzkich zachowań, szczególnie z pespektywy neuronauki. Jest doktorem zarządzania oraz doświadczonym trenerem. Pracowała dla takich firm i instytucji jak m.in.: Bank Zachodni WBK, GlaxoSmithKline, Gegenbauer Polska czy Najwyższa Izba Kontroli. W 2006 roku była Liderem Komisji Coachingu działającej przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych, roku tworzącej platformę dialogu dla różnych szkół coachingu.

***********************************

Temat wystąpienia: „Coachingowy styl zarządzania, czyli jak rozmawiać z ludźmi, aby wydobyć to, co w nich najlepsze”

Czego potrzebują Twoi pracownicy, aby jeszcze bardziej zaangażować się w pracę? Jak wykorzystać narzędzia i założenia coachingu do wydobycia potencjału pracowników? W jaki sposób lider może orientować pracowników na cel i mobilizować ich wewnętrzne zasoby do jego osiągnięcia? Kiedy coachingowy styl zarządzania się sprawdzi? To pytania, na jakie odpowiada warsztat. Opiera się na interaktywnej formule, uczestnicy zaproszeni są do ćwiczenia praktycznych umiejętności, analizujemy cztery przypadki rozmów z pracownikami i ćwiczymy 3 konkretne narzędzia coachingowe.Studiuj coaching