dr Joanna Heidtman

dr Joanna Heidtman

DAC_Joanna_Heidtman_male

Psycholog i socjolog, trener biznesu, doradca, coach. Wiedzę i doświadczenie zdobywała min. w University of South Carolina i Cornell University w USA. W Pracowni Procesów Grupowych w IS UJ prowadziła przez 10 lat badania dotyczące konfliktów i dynamiki grupowej. Jest współzarządzającym firmy Heidtman&Piasecki, współzałożycielem Fundacji na rzecz Kapitału Intelektualnego, certyfikowanym wykładowcą Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE), wykładowcą na studiach podyplomowych SWPS. Od wielu lat realizuje projekty doradcze i rozwojowe dla klientów: programy głębokiej diagnozy kultury organizacyjnej, rozwoju przywództwa oraz umiejętności i kompetencji menedżerskich. Jako coach pracuje indywidualnie z menedżerami wyższego szczebla, specjalistami, szefami zespołów projektowych. Tworzy narzędzia rozwoju kompetencji liderskich bazujące na wiedzy psychologicznej i oraz na doświadczeniach zebranych w organizacjach. Prowadzi zajęcia w „Akademii Strategicznego Przywództwa™“ i na studiach podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zrealizowała kilkadziesiąt programów doskonalenia umiejętności przywódczych dla menedżerów, zarządzania ludźmi w zmianie,   rozwoju talentów liderskich w organizacji.  Jej publikacje pojawiły się w Harvard Business Review, ThinkTank, w Charakterach.  Obecnie publikuje w magazynie „Coaching”, „Sens” oraz na stronach Blogosfery Liderów Harvard Business Review Polska. Współpracuje jako ekspert z TVN, TVN24 i TVN24 Biznes i Świat. Posiada certyfikat „Art & Science of Coaching” wydany przez  Erickson College International, licencję Insights Discovery™ oraz certyfikat doradcy zespołów uczenia się metodą „Action Learning”. Jej dwie książki poświęcone są indywidualnej efektywności (“W zgodzie ze sobą, w zgodzie z innymi” wyd. Emka) oraz problematyce pracy zespołowej (“Procesy grupowe – perspektywa socjologiczna” Wyd. Scholar).  Do książki Marka Kamińskiego opisująca metodę rozwojową “Biegun”, opracowała zestaw ćwiczeń praktycznych. W 2016 r. w książce Joanny Rubin „Twarze polskiego biznesu” wraz z autorką przeprowadza analizę współczesnego lidera.
***********************************

Temat wystąpienia: “Coaching – uczenie się i oduczanie w nowoczesnych zespołach pracowników wiedzy”

Diane Caswell, dyrektor zarządzająca Spicer Hallfield powiedziała kiedyś, że jeśli zmusić ludzi, by się ściśle stosowali do harmonogramu, coaching przerodzi się w proces, a nie o to chodzi. Postulowała, by coaching i mentoring stały się sposobem na życie. W niektórych innowacyjnych organizacjach coaching stał się naturalną częścią pracy i uczenia się nowoczesnych zespołów i jest wbudowany w kulturę organizacyjną firmy. Ale nie zawsze tak jest. Zastanowimy się nad trzema sytuacjami:  taką, w której coaching pozostaje w niespójności z kulturą i bywa „iluzją“ rozwoju, taką, w której jest narzędziem zmiany, poprzez wzmacnianie odpowiedzialności i siły twórczej zespołu i w końcu,  kiedy staje się on naturalnym sposobem życia i pracy w organizacjach pracowników wiedzy. Zastanowimy się jakie warunki muszą być spełnione by budować „kulturę coachingową”, sprzyjającą innowacyjności, koncentracji na rezultatach i wysokiej motywacji ludzi.Studiuj coaching