dr Małgorzata Mitoraj – Jaroszek

dr Małgorzata Mitoraj – Jaroszek

DAC_Malgorzata_Mitoraj_Jaroszek

Jest konsultantem i partnerem ROI Institute,  trenerem, właścicielem firmy szkoleniowej Training for Development. Od osiemnastu lat przygotowuje i prowadzi szkolenia dla firm prywatnych i instytucji państwowych. Jest członkiem AHRD (Academy of Human Resource Development), autorką programów szkoleniowych z zakresu sprzedaży, zarządzania zespołem, prezentacji, a także szkoleń trenerskich. Prowadzi także superwizje szkoleń w różnych organizacjach, coaching oraz mentoring dla trenerów wewnętrznych.

Od kilku lat jej pasją jest ocena efektywności programów zarządzania zasobami ludzkimi. Autorka książki „Zarządzanie rozwojem pracowników. Kompleksowe i praktyczne ujęcie”. Laureatka konkursu „Best Published Case study for the 2013 Awards of Excellence” w USA.

Współpracuje z ASP Wydziałem Form Przemysłowych w Krakowie oraz Wyższą Szkołą Europejską. W swojej pracy stara się łączyć doświadczenie zdobyte w zarządzaniu biznesem z wiedzą konsultanta. Z wykształcenia jest doktorem zarządzania.

***********************************

Temat wystąpienia: „Show me the money, czyli zwrot z inwestycji w coaching”

W ciągu ostatnich lat pojawiło się wiele badań  potwierdzających tezę, że coaching przynosi korzyści pracownikom oraz organizacji. Celem prezentacji jest przedstawienie „twardych dowodów”, że coaching działa. Oczywiście nasuwa się pytanie, czy to narzędzie zawsze przynosi korzyści finansowe? Z pewnością nie, w takim razie, o co warto zadbać w procesie coachingu, aby znaleźć wiarygodne informacje.Studiuj coaching