Peter-Paul Adriaansen

Peter-Paul Adriaansen

PPA

Urodzony w Holandii, związał się z firmą Philip Morris ponad 20 lat temu. Od tego czasu pełnił 9 różnych funkcji na różnych poziomach tej organizacji ( na poziomie kraju, regionu i świata). Pracował w 5 krajach, obecnie pełni funkcję Dyrektora Personalnego na region Polski i Krajów Bałtyckich.

We wszystkich rolach i na wszystkich pełnionych stanowiskach, kluczowe było dla niego dbanie o równowagę między aspektami: „CO” i „JAK” – czyli między zawartością merytoryczną a jakością i sposobem wykonania i wdrożenia.

Podczas DAC będzie uczestniczył w Case Study „High performing Teams”.Studiuj coaching