Sławomir Lachowski

Sławomir Lachowski

 

DAC_Slawomir_Lachowski_263

Profesjonalista w dziedzinie finansów i bankowości, inicjator wielu innowacyjnych start-up’ów w bankowości. Twórca mBanku, pierwszego banku internetowego w Polsce, który stał się jednym z największych banków tego typu na świecie, a także Bank SMART – pierwszego mobilnego banku europejskiego. Był członkiem zarządu PBG Bank i PKO Bank Polski oraz prezesem mBank i FM Bank PBP. Członek wielu rad nadzorczy spółek giełdowych w Polsce i zagranicą.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH). Studiował również na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytecie w Zurychu.

Autor wielu artykułów z dziedziny zarządzania, przywództwa i innowacyjności oraz  książek Droga innowacji, Studio EMKA 2010, DROGA ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie. Studio EMKA 2012 oraz Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych, Studio EMKA 2013.Studiuj coaching